هراسان زندگی شخصیت افراد سرگرمی فال شخصیت شناسی

هراسان: زندگی شخصیت افراد سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز بازار خودرو رشد تولید ماشین در آبان ماه

به گزارش ایسنا، بر اساس بروزترین آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت آبان ماه امسال تولید انواع ماشین از ۱۲۹ هزار و ۳۶۲ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۵ هز

رشد تولید ماشین در آبان ماه

رشد تولید ماشین در آبان ماه

عبارات مهم : انواع

تولید انواع ماشین در آبان ماه امسال به طور میانگین ۴.۶ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، بر اساس بروزترین آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت آبان ماه امسال تولید انواع ماشین از ۱۲۹ هزار و ۳۶۲ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۵ هزار و ۲۵۱ دستگاه زیاد کردن یافت.

رشد تولید ماشین در آبان ماه

در این مدت تولید انواع سواری نیز با رشد چهار درصدی همراه بوده و ۱۲۱ هزار و ۲۱۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۱۲۶ هزار و پنج دستگاه رسید.

آبان ماه امسال تولید انواع ون نیز ۲۹۴.۱ درصد رشد داشته و از ۱۷ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۷ دستگاه زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، بر اساس بروزترین آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت آبان ماه امسال تولید انواع ماشین از ۱۲۹ هزار و ۳۶۲ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۵ هز

تولید انواع وانت نیز مانند انواع ون صعودی بوده و با رشد ۶.۴ درصدی از هفت هزار و ۱۱۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به هفت هزار و ۵۶۹ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز با رشد ۱۷۱.۱ درصدی همراه بوده و از ۴۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۲۲ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید انواع اتوبوس نیز ۵۵.۷ درصد زیاد کردن یافته و از ۹۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۱۵۱ دستگاه رسید.

رشد تولید ماشین در آبان ماه

آبان ماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز صعودی بوده و با رشد ۵۲.۱ درصدی از ۸۷۹ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۱۳۳۷ دستگاه زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | همراه | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz