هراسان زندگی شخصیت افراد سرگرمی فال شخصیت شناسی

هراسان: زندگی شخصیت افراد سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار حوادث با شوهرم دعوا کردم،او با چاقو خودش را کشت/ نه،خودکشی نیست ، همسر مقتول/ پزشکی قانونی

ساعت 7 غروب 5 مرداد فوت مشکوک مرد میانسالی در بیمارستان به مأموران کلانتری 179 خلیج فارس اعلام شد. در تحقیقات اولیه همسر مرد میانسال گفت: ساعتی قبل در منزل با ه

همسر مقتول:با شوهرم دعوا کردم،او با چاقو خودش را کشت/پزشکی قانونی:نه،خودکشی نیست

عبارات مهم : ایران

ساعت 7 غروب 5 مرداد فوت مشکوک مرد میانسالی در بیمارستان به مأموران کلانتری 179 خلیج فارس اعلام شد. در تحقیقات اولیه همسر مرد میانسال گفت: ساعتی قبل در منزل با همسرم بحثم شد که در این درگیری او چاقویی برداشت و اقدام به خودزنی کرد. به دنبال این اتفاق فوراً با اورژانس تماس گرفتم و همسرم به بیمارستان انتقال یافته شد ولی فوت کرد.

به گزارش ایران؛با توجه به مشکوک بودن ماجرا، عنوان به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد. بدهید ترتیب کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به تحقیق از همسر مرد میانسال پرداختند. از آنجا که جسد جهت تعیین علت مهم فوت به پزشکی قانونی انتقال یافته شده است بود صبح دیروز نظریه پزشکی قانونی خودکشی را منتفی دانست.

سرهنگ علی ولی پور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ با اعلام این خبر گفت: باتوجه به نظریه پزشکی قانونی و مدارک دیگری که از بررسی جسد به دست آمده، حکایت ازمرگ مشکوک مرد میانسال دارد. بدهید ترتیب به دستور بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات در این خصوص از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد.

با شوهرم دعوا کردم،او با چاقو خودش را کشت/ نه،خودکشی نیست ، همسر مقتول/ پزشکی قانونی

واژه های کلیدی: ایران | پزشکی | قانونی | میانسال | میانسالی | مرگ مشکوک | پلیس آگاهی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz